Sponsored By

Sponsored By
Конкурс "Красиво село"- Участвайте тук. Спечелете ваучер на стойност 50 лв от Photo Pavillion!

четвъртък, 15 март 2012 г.

Как се става оратор

Марк Фабий Квинтилиан е най- известният римски оратор и педагог, бил е основател на една от най-добрите школи за ритори в Рим, която бързо придобила широка известност и станала държавна. Въз основа на опита на своята школа и постиженията на педагогическата мисъл в античния свят Квинтилиан е създал първия специален педагогически труд "За възпитанието на оратора", в който са намерили отражение и някои общопедагогически проблеми.

Квинтилиан има своя принос в разбирането на вопроса за ролята на природата на человека в неговото развитие. Той придавал голямо значение на природните дадености, високо оценявал природните способности на децата и не се съмнявал в това, че още в ранна възраст може да се определи степента на способностите (първите признаци на ума при малките деца - памет, бърза и точна, възприемчивост и стремеж към подражание), но и предполагал, че чрез възпитание може да се постигнат големи резултати.

Квинтилиан критикувал семейното възпитание във висшите слоеве на римското-общество, където децата се допускали на пиршествата и ставали свидетели на неблаговидното поведение на възрастните; осъждал родителите за недооценяването на важността на детския период за формирането на личността. Квинтилиан настоявал родителите, дойките и бавачките за помнят, че детето е много възприемчиво и лесно в него се вкореняват както хубавото, така и лошото и това трябва да се отчита при избора на приятели-връстници и педагози.

Възрастта от 5 до 7 години Квинтилиан, както и Аристотел, отреждал за предучилищна подготовка. Той считал, че децата до 7 години трябва да научат два езика - роден и гръцки, при това първо гръцкия, а след това –успоредно и родния. Той допускал и систематични занимания с децата при условие, че обучението ще бъде радостно. Квинтилиан съветвал да се поощряват малчуганите с похвала, да се научат на състезателност и да не се пестят наградите..

Римският педагог е дал и методични съвети относно ограмотяването на децата. Той настоявал едновременно да се запознават с вида на буквата с помощта на нагледни пособия( букви от слонова кост) и настоявал за спазване на систематичност и последователност в обучението. „Трябва да ги учим на много неща – казвал Квинтилиан – но задълбочено. На бъдещия оратор му трябва развита памет, чувство за художествена дума, за ритъм, добра дикция и интонация, изразителност на речта и мимиката: всичко това е нужно да се развие още в предучилищна възраст. Най-доброто средство за възпитаване на оратора Квинталиан смятал научаването на стихотворения, които могат да възпитават и нравствени ценности.

Той положил основата на методиката на разучаване на стихотворенията: стихотворението се чете изцяло. Разбива се на логически части и се заучава на части, накрая се декламира изцяло. В историята на педагогическата мисъл Квинтилиан заема важно място като автор на първия специален педагогически труд, задал основите на дидактиката и методиката, систематизиращи изискванията към възпитанието на децата от предучилищна възраст.

вторник, 14 февруари 2012 г.

Седемте тайни на Щастливия Човек:

1) Не се впечатлявай от това, което мислят за тебе другите. (тайната на Свободата)
2) Всяка наша мисъл непременно се материализира. (тайната на Реалността)
3) Обикнете и приемете тялото си. (тайната на Красотата)
4) Не осъждайте и не критикувайте себе си и другите. (тайна на Дружбата)
5) Подарявайте Любов и не променяйте Любимите си. (тайна на Любовта)
6) Научете се първо да давате, а после да получавате. (тайната на Богатството)
7) По-малко мислете, повече обичайте и се радвайте. (тайна на Щастието)

понеделник, 23 януари 2012 г.

Време за танци (волна програма)

Веднъж при Учителя дошъл един богат велможа.
-Учителю! – казал той. Скучно ми е да живея!
- Ако искаш да ти потанцувам? – ехидно се поинтересувал Учителят.
- Какво говорите, Учителю, - смутил се велможата.
- Тогава ти самият потанцувай, - хладнокръвно предложил Учителят.
Велможата само се смръщил.
- Значи на тебе просто ти се иска да живееш скучно, - отсъдил Учителят

сряда, 18 януари 2012 г.

Най-честите фрази в латино-сериал

- А къде е дона Роза?
- О, Педро, защо ме остави!
- Това е твоят брат близнак, с когото са ви разделили като малки!
- В кома! Тя е в кома!
- Леля Цезария има амнезия, не помни кой е мъжът и!
- Тя е бременна от Аарон/Алфонсо/Амадор?! Но как е станало това?
- И представете си, доня Пакита, тази малка уличница Хуанита има претенции към наследството на Армандо!